bs-logo
NL
EN
Webshop

Ik heb al een rijbewijs

met een handicap veilig achter het stuur

Het rijbewijs heeft u al in het bezit, maar u bent door bijvoorbeeld een (ernstige) ziekte of een ongeval lichamelijk beperkt geraakt. Houdt het autorijden dan op? Nee, dat hoeft zeker niet! Rijschool ‘Onbeperkt in Beweging’ zal samen met u gaan beoordelen op welke wijze u met uw beperking kunt autorijden.

Lees ook ons blog over leren autorijden met een lichamelijke beperking voor meer informatie.

IK WIL MIJN RIJBEWIJS BEHOUDEN!

Hoe ziet dit traject er uit?

Wij nodigen u uit voor een intake les op één van onze vestigingen. Tijdens deze les zult u samen met onze rij-instructeur in de auto gaan proberen welke aanpassingen er benodigd zijn. Wij zullen u vervolgens uitnodigen voor een zittingdag van het CBR. Zodat er samen met het CBR bepaald kan worden met welke aanpassingen u weer auto kunt rijden.

In overleg met onze rij-instructeur wordt bepaald hoeveel gewenningslessen er waarschijnlijk nodig zullen zijn om de rijtest met goed gevolg af te kunnen leggen. Op deze wijze kunt u wennen aan het besturen van een auto met uw aanpassingen. Indien u de auto goed kunt besturen mag u een rij-test bij het CBR afleggen. Het CBR beoordeelt of u inderdaad de auto met de benodigde aanpassingen goed kunt besturen en of u veilig kunt deelnemen aan het verkeer. Bent u geslaagd voor de rij-test, dan ontvangt u van het CBR een verklaring van rijgeschiktheid met de benodigde codes. Deze codes worden op uw rijbewijs vermeld. U mag een auto besturen die aangepast is volgens de codes welke op uw rijbewijs vermeld staan.

Het CBR heeft een fraaie video over het rijden met een lichamelijke beperking én de rol van het CBR gemaakt, klik hier om deze te bekijken.

Benodigde papieren

  • Gezondheidsverklaring. Verkrijgbaar bij het gemeentehuis, theorie-examencentrum van het CBR of online op mijn.cbr.nl. De kosten van een Gezondheidsverklaring zijn € 41,00.
  • Briefje met korte beschrijving van de beperking wat u wel en niet kan.

Belangrijke aandachtspunten

  • Een intake inclusief proefles kost vanaf € 75,00. Deze kosten dienen na afloop van de les in contanten te worden afgerekend.
  • De prijs van gewenningslessen en eventuele aan-/afrijdkosten is geheel afhankelijk van de benodigde aanpassingen.
  • Gewennings- en rijlessen worden aangeboden in pakketten van 5 of 10 uur.
  • Lespakketten worden voor aanvang van de rijopleiding voldaan.
  • Niet genoten lessen worden na afloop aan u terug betaald.
  • Alle lessen moeten voldaan zijn alvorens u voor het examen/afsluitende rijtest op gaat.