bs-logo
NL
EN
Webshop

Ik heb al een rijbewijs

met een handicap veilig achter het stuur

Het rijbewijs heeft u al in het bezit, maar u bent door bijvoorbeeld een (ernstige) ziekte of een ongeval lichamelijk beperkt geraakt. Houdt het autorijden dan op? Nee, dat hoeft zeker niet! Rijschool ‘Onbeperkt in Beweging’ zal samen met u gaan beoordelen op welke wijze u met uw beperking kunt autorijden.

IK WIL MIJN RIJBEWIJS BEHOUDEN!

Hoe ziet dit traject er uit?

Wij nodigen u uit voor een intake les op één van onze vestigingen. Tijdens deze les zult u samen met onze rij-instructeur in de auto gaan proberen welke aanpassingen er benodigd zijn. Wij zullen u vervolgens uitnodigen voor een zittingdag van het CBR. Zodat er samen met het CBR bepaald kan worden met welke aanpassingen u weer auto kunt rijden.

In overleg met onze rij-instructeur wordt bepaald hoeveel gewenningslessen er waarschijnlijk nodig zullen zijn om de rijtest met goed gevolg af te kunnen leggen. Op deze wijze kunt u wennen aan het besturen van een auto met uw aanpassingen. Indien u de auto goed kunt besturen mag u een rij-test bij het CBR afleggen. Het CBR beoordeelt of u inderdaad de auto met de benodigde aanpassingen goed kunt besturen en of u veilig kunt deelnemen aan het verkeer. Bent u geslaagd voor de rij-test, dan ontvangt u van het CBR een verklaring van rijgeschiktheid met de benodigde codes. Deze codes worden op uw rijbewijs vermeld. U mag een auto besturen die aangepast is volgens de codes welke op uw rijbewijs vermeld staan.

Benodigde papieren

  • Gezondheidsverklaring. Verkrijgbaar bij het gemeentehuis, theorie-examencentrum van het CBR of online op mijn.cbr.nl. De kosten van een Gezondheidsverklaring zijn € 37,80.
  • Briefje met korte beschrijving van de beperking wat u wel en niet kan.

Belangrijke aandachtspunten

  • Een intake inclusief proefles kost € 63,00. Deze kosten dienen na afloop van de les in contanten te worden afgerekend.
  • De prijs van gewenningslessen en eventuele aan-/afrijdkosten is geheel afhankelijk van de benodigde aanpassingen.
  • Gewennings- en rijlessen worden aangeboden in pakketten van 5 of 10 uur.
  • Lespakketten worden voor aanvang van de rijopleiding voldaan.
  • Niet genoten lessen worden na afloop aan u terug betaald.
  • Alle lessen moeten voldaan zijn alvorens u voor het examen/afsluitende rijtest op gaat.