Rijschool
Als uw situatie meer vraagt dan een gewone rijschool kan bieden, dan is B&S u graag van dienst!

Ik heb al een rijbewijs

met een handicap veilig achter het stuur

Het rijbewijs heeft u al in het bezit, maar u bent door bijvoorbeeld een (ernstige) ziekte of een ongeval lichamelijk beperkt geraakt. Houdt het autorijden dan op? Nee, dat hoeft zeker niet! Rijschool ‘Onbeperkt in Beweging’ zal samen met u gaan beoordelen op welke wijze u met uw beperking kunt autorijden. 

Hoe ziet dit traject er uit?

Wij nodigen u uit voor een intake les op één van onze vestigingen. Tijdens deze les zult u samen met onze rij-instructeur in de auto gaan proberen welke aanpassingen er benodigd zijn. Wij zullen u vervolgens uitnodigen voor een zittingdag van het CBR. Zodat er samen met het CBR bepaald kan worden met welke aanpassingen u weer auto kunt rijden.
 
In overleg met onze rij-instructeur wordt bepaald hoeveel gewenningslessen er waarschijnlijk nodig zullen zijn om de rijtest met goed gevolg af te kunnen leggen. Op deze wijze kunt u wennen aan het besturen van een auto met uw aanpassingen. Indien u de auto goed kunt besturen mag u een rij-test bij het CBR afleggen. Het CBR beoordeelt of u inderdaad de auto met de benodigde aanpassingen goed kunt besturen en of u veilig kunt deelnemen aan het verkeer. Bent u geslaagd voor de rij-test, dan ontvangt u van het CBR een verklaring van rijgeschiktheid met de benodigde codes. Deze codes worden op uw rijbewijs vermeld. U mag een auto besturen die aangepast is volgens de codes welke op uw rijbewijs vermeld staan.

Benodigde papieren

  • Gezondheidsverklaring. Verkrijgbaar bij het gemeentehuis, theorie-examencentrum van het CBR of online op mijn.cbr.nl. De kosten van een Gezondheidsverklaring zijn € 33,80.
  • Briefje met korte beschrijving van de beperking wat u wel en niet kan.

Belangrijke aandachtspunten

  • Een intake inclusief proefles kost € 59,00. Deze kosten dienen na afloop van de les in contanten te worden afgerekend. 
  • De prijs van gewenningslessen en eventuele aan-/afrijdkosten is geheel afhankelijk van de benodigde aanpassingen.
  • Gewennings- en rijlessen worden aangeboden in pakketten
    van 5 of 10 uur.
  • Lespakketten worden voor aanvang van de rijopleiding voldaan.
  • Niet genoten lessen worden na afloop aan u terug betaald.
  • Alle lessen moeten voldaan zijn alvorens u voor het examen/afsluitende rijtest op gaat.

Stappenplan

1. Gezondheidsverklaring invullen en voorzien van handtekening (revalidatie-)arts
De Gezondheidsverklaring is te koop op mijn.cbr.nl, het gemeentehuis of theorie-examencentrum van het CBR. De kosten van een Gezondheidsverklaring zijn € 33,80.
3. Contact opnemen met ons en intake les afspreken
U kunt telefonisch contact opnemen met onze rijschoolcoördinator Daniël Koobs op telefoonnummer 0229-285010. Een intake inclusief proefles kost € 59,00. Deze kosten dienen na afloop van de les in contanten te worden afgerekend.
4. CBR zittingdag t.b.v. bespreken benodigde aanpassingen
Samen met een adviseur van het CBR zullen we bespreken welke aanpassingen er nodig zullen zijn zodat u weer veilig kunt deelnemen aan het verkeer. 
5. Proeflessen
In één van onze lesauto's zullen wij u het rijden met de benodigde aanpassingen eigen maken en u voorbereiden op de rij-test.
6. Aanvraag rij-test
Indien u het er samen met uw rij-instructeur over eens bent dat u klaar bent voor een rij-test, dan zullen wij deze rij-test voor u aanvragen.
7. Geslaagd voor rij-test: U ontvangt van het CBR een verklaring van rijgeschiktheid met de eventueel noodzakelijke codes
Gefeliciteerd! Met deze verklaring van rijgeschiktheid kunt u uw nieuwe rijbewijs aanvragen.
9. Auto/bus laten aanpassen
Uiteraard adviseren wij u graag over de aan te schaffen auto/bus en aanpassingen. Het spreekt voor zich dat wij ook graag de ombouw voor u verzorgen!
Wilt u meer informatie en/of een afspraak maken?

Neem zelf direct contact met ons op of laat uw nummer achter en wij bellen u terug!

Wilt u terug gebeld worden?

Wij bellen u (op werkdagen van maandag t/m vrijdag) graag terug.

Uw aanvraag wordt verwerkt!

Download productinformatie